top of page
Business meeting

Vennootschap onder firma

De v.o.f. kan aangegaan worden door natuurlijke personen of door rechtspersonen. De v.o.f. is een vorm van een maatschap, zij het dat deze vorm meer specifiek wordt gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf.

Alles wat de betrokkenen voor hun samenwerking van belang achten, zal moeten worden vastgelegd, omdat de wet hierover maar weinig bepalingen kent. Wel bepaalt de wet dat de overeenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd, de vorm (bij notariële akte of onderhands) wordt echter vrij gelaten. De notariële akte verdient de voorkeur, omdat die zekerheid biedt.

De notaris kan deskundig advies geven over de meest in aanmerking komende bepalingen van de overeenkomst en kan de vaak belangrijke fiscale gevolgen van het oprichten van een v.o.f. beoordelen en de betrokkenen daarover informeren en adviseren.

bottom of page