top of page

Klachtafhandeling VAD Notarissen

Uw klacht wordt bij ons serieus genomen

In het kader van haar kwaliteitsbeleid wordt binnen VAD Notarissen ook ruim aandacht besteed aan klachtafhandeling.

Bij ons ingediende klachten worden volgens de geldende procedure afgehandeld en mogelijk worden intern maatregelen worden genomen ter voorkoming van herhaling.

Heeft u vragen?

Bel 010 242 54 00 of mail naar info@vadnot.nl

Wij zijn u graag van dienst
Lichtenauerlaan-102-te-Rotterdam©NQMfotografie2020-13.jpg
Image by Who’s Denilo ?

Klachthafhandeling

bottom of page