top of page
Schilderkunst

Tweede hypotheek

Het Afsluiten van een tweede hypotheek bij een nieuwe geldverstrekker mag niet zonder toestemming van de eerste hypotheekverstrekker.

Indien u een tweede hypotheek op uw woning wenst af te sluiten, bij voorbeeld ter financiering van een verbouwing, en u gaat naar een andere bank dan die waarbij u eerder de aankoop van uw woning heeft gefinancierd, dan heeft u de toestemming nodig van deze eerste hypotheekhouder!

Vrijwel alle banken vermelden in hun Algemene Voorwaarden en laten de notaris ten overvloede nog in de hypotheekakte opnemen dat hun voorafgaande toestemming vereist is bij het afsluiten van een tweede hypotheek.

Het al of niet vragen van deze toestemming aan de eerste hypotheekhouder werd tot nu toe in het algemeen aan de hypotheekgever overgelaten. Wel werden de meeste cliënten door hun notaris gewezen op het feit dat deze verplichting bestaat en dat bij het ontbreken van die toestemming de eerste hypotheekhouder mogelijk de uitstaande vordering direct kan opeisen.

Onlangs is echter een notaris door het Gerechtshof in het ongelijk gesteld omdat hij zijn cliënt uitsluitend had gewezen op het feit dat deze toestemming vereist was, maar overigens zelf deze toestemming niet had aangevraagd.

Deze cliënt had de notaris meegedeeld dat een en ander zijn eigen probleem was en niet dat van de notaris, en dat het aanvragen van deze toestemming door de notaris in strijd was met diens geheimhoudingsplicht. Daarop heeft deze notaris de akte van tweede hypotheek alsnog gepasseerd.

Later kwam deze cliënt in de problemen en was niet meer in staat tot het het betalen van de verplichte termijnen aan de eerste hypotheekhouder.


De eerste hypotheekhouder stelde daarop de notaris aansprakelijk omdat hij, terwijl hij op de hoogte was van de verplichting van de cliënt om deze toestemming te vragen, toch de akte van tweede hypotheek had gepasseerd.

Het Gerechtshof oordeelde dat het de taak van de notaris is na te gaan of de cliënt écht de toestemming heeft gevraagd en – als deze wordt verleend – of er door de eerste hypotheekhouder voorwaarden aan deze toestemming zijn verbonden.

bottom of page