top of page
Bare Feet

Samenlevingsovereenkomst

Als u (nog) niet wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, maar wel bepaalde afspraken met elkaar wilt maken kunt u deze in een samenlevingsovereenkomst vastleggen.

In een samenlevingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over:

  • de verdeling van de kosten van de huishouding (bijvoorbeeld naar evenredigheid van inkomen of juist ieder de helft);
    de verdeling van de inboedel (is deze al dan niet gemeenschappelijk);

  • overlijden (door middel van een verblijvingsbeding kunt u bijvoorbeeld regelen dat gemeenschappelijke goederen en schulden – zoals de woning en de hypotheek – aan de langstlevende partner verblijven);

  • opgebouwd nabestaandenpensioen (veelal eisen pensioenmaatschappijen dat als u uw partner aanwijst als gerechtigde tot het zogenaamde partnerpensioen u dit doet in een notariële samenlevingsovereenkomst);

  • de verdeling van goederen en schulden bij het eindigen van de samenlevingsovereenkomst.
     

Als je als samenwoner elkaar tot erfgenaam wilt benoemen is de langstlevende partner over de waarde van het geërfde vermogen erfbelasting verschuldigd (vóór 2010 successierecht genaamd).


Samenwoners die langer dan 6 maanden samenwonen, op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en hun wederzijdse zorgverplichting hebben neergelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst hebben net als gehuwden en geregistreerd partners een vrijstelling voor de erfbelasting van € 723.526,00. Op deze vrijstelling worden eventuele pensioenaanspraken in mindering gebracht, maar de vrijstelling bedraagt minimaal € 186.915,00. Als er meer wordt geërfd dan het vrijgestelde bedrag is over het meerdere tot € 137.077,00 10% erfbelasting verschuldigd en over het gedeelte vanaf

€ 137.077,00 is 20% erfbelasting verschuldigd (tarieven 2023).

Wanneer u samenwoont en samen een notariële samenlevingsovereenkomst heeft afgesloten, voldoet u aan de voorwaarden om fiscaal partner van elkaar te zijn.

Wat levert een fiscaal partnerschap op?

U kunt gebruik maken van elkaars vrijstelling voor spaargeld; bepaalde aftrekposten kunnen vrij worden toegerekend aan de partner met het hoogste inkomen (en op die manier de meeste belastingteruggaaf krijgen); en de niet-verdienende of slechts weinig verdienende partner kan een beroep doen op teruggave van de heffingskorting

(circa € 2.534,00 maximaal -2022-).

Samen koken

Voor sommige fiscale (toeslag-)regelingen kan het ongunstig zijn om fiscaal partner te zijn.
Hierom dient elke situatie apart te worden beoordeeld. Graag staan wij u bij deze beoordeling bij.

bottom of page