top of page
Een presentatie op kantoor

Naamloze vennootschap

Ook de N.V. is een rechtspersoon en kan deelnemen aan het rechtsverkeer en rechtshandelingen verrichten.

De belangrijkste verschillen tussen een B.V. en een N.V. zijn:

  • de B.V. kent slechts aandelen op naam, terwijl bij de N.V. zowel aandelen op naam als aandelen aan toonder mogelijk zijn. Verder mag een B.V. geen aandeelbewijzen uitreiken, maar houdt in plaats daarvan een aandeelhoudersregister bij, waarin de namen en adressen van de aandeelhouders zijn genoteerd. De N.V. mag wel aandeelbewijzen uitgeven;

  • in de statuten van een B.V. moet een blokkeringsregeling waarin de mogelijkheden ten aanzien van de vrije overdracht van de aandelen op naam beperkt worden, opgenomen worden (wettelijk voorschrift). De N.V. kent deze beperking niet;

  • het minimaal geplaatste aandelenkapitaal van de N.V. is hoger dan dat van de B.V.

 

Ook de N.V. wordt opgericht bij notariële akte.

Voor de goede orde verwijzen u nog naar de volgende publicatie.

bottom of page