top of page
Alle handen in

Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten) die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven.

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten) die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen. De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door - vrije – beroepsbeoefenaren (artsen, accountants).

Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald door de tussen die maten gesloten maatschapsovereenkomst. Aangezien de wettelijke regeling voor de maatschap nogal summier is, verdient het aanbeveling bij de vormgeving van de maatschapsovereenkomst het advies van een deskundige in te winnen. De (kandidaat)notaris zal u graag terzijde staan.

bottom of page