top of page
Image by Samantha Gades

Huwelijk of geregistreerd
partnerschap

Als u met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder van tevoren huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te hebben gemaakt bent u automatisch in de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen getrouwd/geregistreerd. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd/geregistreerd betekent dit dat – in beginsel – alle toekomstige goederen en schulden aan u beiden toebehoren.

Trouwen met elkaar betekent niet dat automatisch alle lasten gemeenschappelijk moeten worden. Veelal wordt aan het begin van een huwelijk / geregistreerd partnerschap niet stil gestaan bij de gevolgen van de gemeenschap van goederen, wanneer er bijvoorbeeld een eigen onderneming wordt gestart tijdens het huwelijk. Ook gedurende het huwelijk kunnen er situaties ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe wetgeving of verandering in de gezinsomstandigheden, die aanpassing of het aangaan van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden wenselijk maken.

Indien u tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap tot de conclusie komt, dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden wenselijk is (bijvoorbeeld in verband met de start van een onderneming of de opbouw van vermogen door middel van het afsluiten van levensverzekeringen of in het zicht van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap), is dit mogelijk.
Ook bestaat de mogelijkheid om de bij de aanvang van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap opgestelde voorwaarden aan te passen.

Echtgenoten of geregistreerd partners die over willen gaan van de wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden worden van rechtswege voor het geheel aansprakelijk voor gemeenschapsschulden waarvoor zij tot op het moment van de ontbinding van de gemeenschap van goederen ook aansprakelijk waren (bij voorbeeld een hypothecaire geldlening waarvoor beide partners hebben getekend) en worden van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor andere schulden van de gemeenschap die er op dat moment zijn (bij voorbeeld schulden die slechts door een van de partners zijn aangegaan voor andere doeleinden dan voor de gezamenlijke huishouding). Naar de mening van de wetgever worden de belangen van schuldeisers op deze wijze voldoende beschermd.


Ditzelfde geldt voor echtgenoten die al huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben, maar die deze, wegens gewijzigde omstandigheden, tijdens hun huwelijk willen wijzigen.

bottom of page