top of page
Image by Austin Distel

Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap wordt eveneens aangegaan door natuurlijke personen of door rechtspersonen.

Eén of meer van de oprichters wordt in de notariële akte waarin de oprichting van de C.V. wordt vastgelegd, benoemd tot beherend vennoot. Deze beherend vennoot is degene die namens de C.V. zal gaan optreden. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde “stille vennoten”; deze brengen slechts kapitaal in en mogen verder niet naar buiten optreden. Doet een stille vennoot dat wel, dan verandert dit zijn aansprakelijkheid.

Hierover, en ook over de verdere aspecten van het aangaan van een C.V. kan de notaris over de gevolgen en de belangrijkste zaken die tussen de vennoten geregeld dienen te worden, informeren en adviseren.

bottom of page