top of page
Modern Office

Besloten vennootschap

Eén van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een B.V. is een beperking van de aansprakelijkheid van de ondernemer.

Een B.V. is, in tegenstelling tot de hierboven beschreven ondernemingsvormen, een rechtspersoon. Dit betekent dat zij zelfstandig aan het rechtsverkeer kan deelnemen en rechtshandelingen kan verrichten (bijvoorbeeld kopen, verkopen, verhuren en personeel in dienst nemen). Door deze rechtshandelingen kan winst of verlies gemaakt worden. Als een B.V. schulden heeft, kunnen de schuldeisers in principe alleen maar aanspraak maken op het vermogen van de B.V. en niet op het vermogen van haar directeuren of aandeelhouders (tenzij sprake is van misbruik of overtreding van wettelijke regels).

Het oprichten van een B.V. gebeurt bij notariële akte, waarin de statuten van de B.V. worden opgenomen. De statuten vermelden in ieder geval de naam en het doel van de B.V., de vestigingsplaats, de bevoegd- en verantwoordelijkheden van de directie, de hoeveelheid en de waarde van de aandelen en er is een regeling opgenomen die de mogelijkheid beperkt om aandelen vrijelijk aan een ander over te dragen (de “beslotenheid” van een B.V.).

Op 1 oktober 2012 werd de Flex BV ingevoerd, als gevolg waarvan

  • u bij oprichting geen minimum (start)kapitaal van €18.000 meer nodig heeft;

  • de verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring kwamen te vervallen;

  • u naast gewone aandelen ook stemrechtloze of winstrechtloze aandelen kunt uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers;

  • u ervoor kunt kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.
     

Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van de Flex BV of over de omzetting van uw huidige BV naar een Flex BV, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier aan de rechterzijde van dit artikel.

bottom of page