HUWELIJKSVOORWAARDEN

UW HUWELIJKS- OF PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN

Als u met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zonder van tevoren huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te hebben gemaakt bent u automatisch in de wettelijke gemeenschap van goederen getrouwd/geregistreerd. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd/geregistreerd betekent dit dat – in beginsel – alle huidige en toekomstige goederen en schulden aan u beiden toebehoren.

Trouwen met elkaar betekent niet dat automatisch alle lasten gemeenschappelijk moeten worden. Veelal wordt aan het begin van een huwelijk / geregistreerd partnerschap niet stil gestaan bij de gevolgen van de gemeenschap van goederen, wanneer er bijvoorbeeld een eigen onderneming wordt gestart gedurende het huwelijk. Ook gedurende het huwelijk kunnen er situaties ontstaan, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe wetgeving of verandering in de gezinsomstandigheden, die aanpassing of het aangaan van huwelijkse voorwaarden wenselijk maken.

Indien u tijdens het huwelijk / geregistreerd partnerschap tot de conclusie komt, dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden / partnerschapsvoorwaarden wenselijk is (bijvoorbeeld in verband met de start van een onderneming of de opbouw van vermogen door middel van het afsluiten van levensverzekeringen of in het zicht van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap), is dit mogelijk.
Ook bestaat de mogelijkheid om de bij de aanvang van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap opgestelde voorwaarden aan te passen.

 Vóór 1 januari 2012 diende de rechter, in verband met de belangen van zo wel de echtgenoten als de schuldeisers, hieraan zijn goedkeuring te verlenen.
Hiertoe werd dan, behalve een ontwerp van de akte van huwelijkse voorwaarden, ook een vermogensoverzicht of een verklaring van de echtgenoten over hun vermogen naar de rechter gestuurd. Een vrij kostbare en tijdrovende actie.

Met de invoering van de nieuwe Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van Goederen is sinds 1 januari 2012 deze goedkeuringsverplichting vervallen.
Echtgenoten die nu over willen gaan van de wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden worden van rechtswege voor het geheel aansprakelijk voor gemeenschapsschulden waarvoor zij tot op het moment van de ontbinding van de gemeenschap van goederen ook aansprakelijk waren (bij voorbeeld een hypothecaire geldlening waarvoor beide partners hebben getekend) en worden van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor andere schulden van de gemeenschap die er op dat moment zijn (bij voorbeeld schulden die slechts door een van de partners zijn aangegaan voor andere doeleinden dan voor de gezamenlijke huishouding).
Naar de mening van de wetgever worden de belangen van schuldeisers op deze wijze ook voldoende beschermd.
Ditzelfde geldt voor echtgenoten die al huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben, maar die deze, wegens gewijzigde omstandigheden, tijdens hun huwelijk willen wijzigen.

De gang naar de rechter is niet meer nodig. Het is dus eenvoudiger en goedkoper geworden om het bij het aangaan van het huwelijk of partnerschap gekozen regime aan te passen aan een gewijzigde situatie.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl