TANDENBORSTELS

UW SAMENLEVINGSOVER-
EENKOMST

Als u (nog) niet wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, maar wel bepaalde afspraken met elkaar wilt maken kunt u deze in een samenlevingsovereenkomst vastleggen.

In een samenlevingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over:

  • de verdeling van de kosten van de huishouding (bijvoorbeeld naar evenredigheid van inkomen of juist ieder de helft);
    de verdeling van de inboedel (is deze al dan niet gemeenschappelijk);
  • overlijden (door middel van een verblijvingsbeding kunt u bijvoorbeeld regelen dat gemeenschappelijke goederen en schulden – zoals de woning en de hypotheek – aan de langstlevende partner verblijven);
  • opgebouwd nabestaandenpensioen (veelal eisen pensioenmaatschappijen dat als u uw partner aanwijst als gerechtigde tot het zogenaamde partnerpensioen u dit doet in een notariële samenlevingsovereenkomst);
  • de verdeling van goederen en schulden bij het eindigen van de samenlevingsovereenkomst.

Als je als samenwoner elkaar tot erfgenaam wilt benoemen is de langstlevende partner over de waarde van het geërfde vermogen erfbelasting verschuldigd (vóór 2010 successierecht genaamd).

Samenwoners die langer dan 6 maanden samenwonen, op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en hun wederzijdse zorgverplichting hebben neergelegd in een notariële samenlevings-overeenkomst hebben net als gehuwden en geregistreerd partners een vrijstelling voor de erfbelasting van € 671.910,–. Op deze vrijstelling worden eventuele pensioenaanspraken in mindering gebracht, maar de vrijstelling bedraagt minimaal EUR 173.580,–. Als er meer wordt geërfd dan het vrijgestelde bedrag is over het meerdere tot EUR 128.751,– 10% erfbelasting verschuldigd en over het gedeelte vanaf EUR 128.751,– is 20% erfbelasting verschuldigd (tarieven 2020).

Vanaf 1 januari 2011 is de noodzaak voor het hebben van een samenlevingsovereenkomst vergroot.
Lees hiervoor onderstaande uitleg.

Fiscaal partnerschap

In veel gevallen bent u al automatisch fiscaal partner, maar in een aantal situaties niet (meer). Een samenlevingsovereenkomst kan hiervoor de oplossing zijn.

Wat levert een fiscaal partnerschap op?

U kunt gebruik maken van elkaars vrijstelling voor spaargeld; bepaalde aftrekposten kunnen vrij worden toegerekend aan de partner met het hoogste inkomen (en op die manier de meeste belastingteruggaaf krijgen); en de niet-verdienende of slechts weinig verdienende partner kan een beroep doen op teruggave van de heffingskorting (circa € 2.534,00 maximaal -2022-).

 Fiscaal partner voor de inkomstenbelasting zijn ongehuwden of niet geregistreerde partners die:

  • vanaf 1 januari 2011 samenwonen met een gezamenlijk kind,
  • in een woning wonen die gezamenlijk eigendom is; of
  • elkaar aangewezen hebben als begunstigde bij een nabestaandenpensioen.

Voorwaarde is wel dat zij op hetzelfde woonadres bij de gemeente staan ingeschreven.

Daarnaast zijn fiscaal partner diegenen die een samenlevingsovereenkomst bij een notaris hebben gesloten.

U bent fiscaal partner vanaf het moment dat u op hetzelfde adres staat ingeschreven.

Voor partners die op 31 december van een jaar voldoen aan één van de bovenstaande criteria (bijvoorbeeld zij die een samenlevingscontract hebben), maar die reeds op 1 januari van dat jaar al samen op hetzelfde adres stonden ingeschreven, geldt dat zij reeds het hele jaar fiscale partners waren.

Voor sommige fiscale (toeslag-)regelingen kan het ongunstig zijn om fiscaal partner te zijn.
Hierom dient elke situatie apart te worden beoordeeld. Graag staan wij u bij deze beoordeling bij.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl