Tweede Kamer akkoord met aanpak faillissementsfraude

24 juni 2015
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de herziening strafbaarstelling faillissementsfraude; dit alles ter verruiming van de mogelijkheden om harder en effectiever op te kunnen treden tegen frauduleuze faillissementen.

Met de Wet civielrechtelijk bestuursverbod loopt een bestuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan faillissementsfraude of aan wangedrag in aanloop naar een faillissement kans dat hem een bestuursverbod wordt opgelegd van maximaal vijf jaar.

Nu is het zo, dat curatoren vaak een lege boedel aantreffen doordat de activa uit de onderneming is weggesluisd  vóór het intreden van het faillissement. Om de (terug-)zoekmogelijkheden van de curator te frustreren wordt opzettelijk geen administratie gevoerd. Te vaak komen fraudeurs hier mee weg.

Om faillissementsfraude beter te kunnen bestrijden, komt er, als onderdeel van het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ onder andere een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement met een maximum van twee jaar gevangenisstraf. Die strafbaarstelling biedt tevens een aanknopingspunt om de gang van zaken rond een faillissement te onderzoeken en eventuele fraudepraktijken bloot te leggen.

Deze grondige modernisering dient ter voorkoming van frauduleuze bestuurders die hun activiteiten kunnen voortzetten en ter bestrijding van onrechtmatigheden rond een faillissement.
Op deze wijze hoopt men het ondernemersklimaat in Nederland gezond te houden.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl