Gerechtshof Den Bosch: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel

BOF: Wanneer u gebruik maakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit krijgt u, als erfgenaam van een onderneming, onder bepaalde voorwaarden 5 jaar lang een ‘conserverende aanslag’ voor de erfbelasting. Dit betekent dat u de aanslag voorlopig niet hoeft te betalen. Als u zich 5 jaar hebt gehouden aan de voorwaarden, krijgt u over een groot deel van het ondernemingsvermogen een definitieve vrijstelling voor de belasting. Voor de belasting van het resterende deel kunt u 10 jaar uitstel krijgen. U betaalt dan wel rente.

In juli 2012 oordeelde de Rechtbank Breda, dat deze regeling in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.
Hiermee werd bedoeld dat een verkrijging waarin geen ondernemingsvermogen ontvangen wordt, zou worden gediscrimineerd ten opzichte van een verkrijging waarbij dit wel het geval is.

Als het Hof de uitspraak van de Rechtbank Breda had gevolgd, dan had dit in de praktijk waarschijnlijk betekend dat iedereen die een erfenis of schenking ontvangt de BOF-vrijstelling mag toepassen. 
De overweging van het Hof was onder meer dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen het waarborgen van de continuïteit van de onderneming voorop te stellen, ‘ook in die gevallen waarin het betalen van het recht van schenkbelasting niet stuit op betalingsproblemen’. Volgens het Hof vormt dit een objectieve en redelijke rechtvaardiging om een situatie waarin  ondernemingsvermogen wordt verkregen anders te regelen dan die waarin geen ondernemingsvermogen verkregen wordt.

Met de vernietiging van deze uitspraak op 18 april 2013 heeft het Hof Den Bosch bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Inmiddels lopen er al cassatieprocedures bij de Hoge Raad, die naar verwachting nog dit jaar zijn oordeel zal vellen omtrent de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet.

 

Eén verkrijging bij tweetrapsmaking

Echtparen, geregistreerd partners of samenwonenden die over en weer een tweetrapstestament hebben gemaakt en er van uitgaan dat hun kinderen na hun overlijden twee maal (een maal voor het resterende gedeelte van de eerst overleden partner en daarna voor het gedeelte van de langstlevende partner) een beroep kunnen doen op de vrijstelling van erfbelasting, komen bedrogen uit.

Het Hof Amsterdam heeft op 12 april een uitspraak gedaan, en beslist dat de oorspronkelijke en latere verkrijging door kinderen (de verwachters) van bij voorbeeld ouders, die elkaar tot erfgenaam benoemen onder de last om dat deel van hun nalatenschap dat resteert na het overlijden van de langstlevende, uit te keren aan hun kinderen, als één verkrijging moet worden gezien waarop slechts één maal de vrijstelling erfbelasting (€ 19.535,00) van toepassing is en waarop het progressieve tarief over één verkrijging moet worden toegepast, aan de hand van de tarieven die gelden op het moment van de verkrijging.

 

Inloopspreekuur VAD Notarissen succesvol

De nu op twee donderdagavonden gehouden gratis inloopspreekuren bij VAD Notarissen, blijken een groot succes te zijn.
Kennelijk wordt een drempelverlaging bij notariskantoren op prijs gesteld en voelen mensen toch de behoefte hun persoonlijke situatie tegen het licht te (laten) houden.
U bent van harte welkom, elke donderdag tussen 16.00 en 20.00 uur. Wanneer u wenst dat er een expert voor uw vraagstuk aanwezig is, vult u dan even het formulier elders op deze site in.
Heel graag tot donderdagavond.

VAD Notarissen N.V.

Michel van Agt is sinds 29 maart 2013 geen aandeelhouder meer van VAD Notarissen N.V.

 

Afscheidswijzer editie Rotterdam gepresenteerd.

Recent is de “Afscheidswijzer” editie Rotterdam gepresenteerd. De Afscheidswijzer is een Lees verder….

Het Belastingplan 2013 en de gevolgen voor de overdrachtsbelasting.

Het Belastingplan 2013 heeft ook gevolgen voor de overdrachtsbelasting. Ten
eerste wordt de termijn voor de ‘doorverkoopregeling’ van artikel 13 Wbr
gewijzigd. Lees verder….

 

Alle wijzigingen mbt tot uw hypotheek na 1 januari 2013 op een rijtje

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het Belastingplan op 18 december 2012 aanneemt, zullen onderstaande wijzigingen definitief worden ingevoerd. Lees verder

 

Verhuurderheffing aangenomen door Tweede Kamer

23 november 2012.

Afgelopen woensdag 21 november is het Wetsvoorstel verhuurderheffing aangenomen door de Tweede Kamer.

Criteria voor de verhuurderheffing zijn dat de verhuurder meer dan tien woningen verhuurt, waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag, welke voor voor 2012 € 664,66 bedraagt. Het voor 2013 voorgestelde heffingstarief is Lees verder

 

Wetsvoorstel verplichte energielabel per 1 januari 2013 verworpen

21 november 2012

Om de doorstroming in de woningmarkt niet verder te belemmeren, heeft de Tweede Kamer gisteren tegen het wetsvoorstel voor verplichte invoering van het Energielabel bij verkoop van een woning gestemd.

Op grond van dit wetsvoorstel zou het de notaris per 1 januari 2013 verboden worden om zijn medewerking aan de overdracht van een woning te verlenen zolang aan de nieuwe eigenaar geen energieprestatiecertificaat is verstrekt.

 

Notaris moet mogelijk dienst weigeren bij ontbreken energielabel

12 november 2012

Als het op 3 februari 2012 ingediende wetsvoorstel (33124, Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) door de Eerste en Tweede Kamer wordt aangenomen, is de notaris verplicht na 1 januari 2013 dienst te weigeren indien de verkoper van een gebouw niet in staat is een energieprestatiecertifcaat (energielabel) aan koper te overleggen.

Wanneer u dus plannen heeft uw onroerend goed te verkopen zorgt u dan, dat er een energielabel beschikbaar is, want ook al stelt uw koper hier geen prijs op, de kans is heel groot, dat de notaris verplicht is zijn diensten te weigeren!

Wanneer u overweegt een woning aan te kopen, dringt u er dan bij verkoper op aan dat deze u ruim vóór de definitieve overdracht bij de notaris een energielabel kan overleggen. Wanneer dit niet het geval is, mag de notaris de woning niet overdragen en komt u mogelijk in de problemen met het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw hypotheekofferte.

Om na te gaan of er een energielabel voor een bepaalde woning is afgegeven kunt u zelf de navolgende website raadplegen: http://www.ep-online.nl/.

 

 

 

VAD Notarissen doorstaat wederom met glans de kwaliteitstoets van haar Beroepsorganisatie!

21 mei 2012

VAD Notarissen heeft het verplichte drie-jaarlijks peer review van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wederom zonder een enkel punt van kritiek doorstaan!

Lees hier verder

 

 

Géén notariële akte meer vereist voor extra verhoogde schenkingsvrijstelling.

3 januari 2012

Indien ouders een schenking doen aan hun kind,  Lees hier verder…

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl