Mandeligheid

is een bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak die tot gemeenschappelijk nut strekt van twee of meer erven (eigenaren). Mandeligheid kan worden toegepast in de gevallen dat er behoefte bestaat aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van de onroerende zaak. Bijvoorbeeld: gemeenschappelijke wegen, paden, speelplaatsen, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, wandelparken, groenstroken en infrastructuur.

Het recht op een deel van een mandelige zaak kan niet worden gescheiden/afgesplitst van de eigendom van de erven en mag ook niet afzonderlijk worden vervreemd.

Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaren worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd. Het gemeenschappelijk beheer vindt plaats door de gezamenlijke eigenaren volgens de spelregels die in de notariële akte waarbij de mandeligheid wordt gevestigd, worden vastgelegd.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl