23 november 2012.

Afgelopen woensdag 21 november is het Wetsvoorstel verhuurderheffing aangenomen door de Tweede Kamer. 

Criteria voor de verhuurderheffing zijn dat de verhuurder meer dan tien woningen verhuurt, waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag, welke voor voor 2012 € 664,66 bedraagt. Het voor 2013 voorgestelde heffingstarief is 0,0014% en met ingang van 2014 zou dit tarief € 0,231% moeten bedragen. 

Om de administratieve lasten voor de belastingplichtige te beperken, dient de heffing gelijk met de aangifte te worden betaald. De aangifte kan uitsluitend digitaal geschieden.

Voor verhuurders van niet al te veel woningen zal door de Belastingdienst een portaal worden ingericht waarin de bij de Belastingdienst bekende gegevens van die woningen en de WOZ-waarden zullen worden vermeld. 

Bij hele grote verhuurders moet het mogelijk worden direct vanuit de administratie van die verhuurders aangifte te doen. 

De heffing zal worden berekend over de totale WOZ-waarde van de betrokken woningen, verminderd met tien keer de gemiddelde WOZ-waarde van het gereguleerde woningbezit van de verhuurder. 

Een rekenvoorbeeld:
Een verhuurder is op 1 januari 2013 in het bezit van 32 woningen, waarvan er 15 in de vrije sector worden verhuurd (dwz boven de dan geldende huurtoeslaggrens). In dit geval worden de overige 17 woningen in de heffing betrokken. De gezamenlijke WOZ waarde van deze 17 huurwoningen bedraagt € 2.575.000,000. 

De verschuldigde heffing bedraagt in 2013:
0,0014% x (2.575.000,00 -/- (10 x [2.575.000:17=])1.517.705.88=) € 1.514.705,88 = € 14,84.

In 2014 zal deze heffing (uitgaande van dezelfde 17 woningen in de gereguleerde sector met gelijke WOZ-waarden) bedragen:
0,231% x (2.575.000,00 -/- (10 x [2.575.000:17=])1.517.705.88=) € 1.514.705,88 = € 3.498,97. 

Het is de bedoeling dat deze verhuurderheffing het rijk circa 2 miljard euro per jaar gaat opleveren.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl