VOORWAARDEN MINIMUMTARIEF

 • de modelstatuten van VAD Notarissen worden gehanteerd;
 • de BV wordt opgericht door één oprichter die tevens wordt aangesteld als bestuurder
  (zelfstandig bevoegd directeur), aandeelhouder en uiteindelijk belanghebbende;
 • oprichter van de BV is:
  a.   een natuurlijk persoon met een geldig Nederlands legitimatiebewijs, of
  b.   een besloten vennootschap die zelf bestuurder van de op te richten BV wordt en —– wiens aandelen niet zijn gecertificeerd;
 • de op te richten BV kent alleen gewone aandelen, niet onderverdeeld in series;
 • er is geen raad van commissarissen;
 • wanneer u ons de opdracht verstrekt, levert u de door ons gevraagde stukken aan;
 • correspondentie geschiedt per mail;
 • u beantwoordt de door onze medewerkers aan u gestelde vragen en werkt mee aan
  de wettelijke identificatie;
 • u betaalt de door ons gezonden pro-forma declaratie voor de oprichting;
 • u ontvangt een formeel afschrift van de akte met een aandeelhoudersregister en
  (indien gewenst) een kopie van de inschrijving in het Handelsregister,
  direct na oprichting.

Wij rekenen een meerprijs, wanneer de statuten afwijken van de hierboven bedoelde statuten; dit kan zijn onder meer in de volgende gevallen:

 • de BV wordt door meerdere personen opgericht;
 • er moeten bijzondere bepalingen in de statuten worden opgenomen;
 • er is een raad van commissarissen gewenst;
 • er dienen meerdere soorten aandelen te worden uitgegeven;
 • bij de omzetting van een eenmansbedrijf of v.o.f.: het aandelenkapitaal
  wordt anders dan in geld volgestort;
 • VAD Notarissen is in uw belang van oordeel, dat zij oprichting van een BV
  met bovenbedoelde statuten in uw situatie niet zou adviseren.

Neemt u in dat geval contact met ons op; wij zullen u een passende offerte uitbrengen.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl