UW ZAKEN GOED GEREGELD VOOR EEN BASISHONORARIUM

Hoewel VAD Notarissen u kan bijstaan in de meest complexe familierechtzaken, streeft zij er naar voor iedereen een stimulans en een vraagbaken te zijn.Wij willen u het geruststellende gevoel bezorgen dat uw privé-zaken uitstekend geregeld zijn en dat u zo goed mogelijk bent voorbereid op de toekomst.

Daarom geven wij onderstaand advies, tekst en uitleg in een aantal veel voorkomende situaties.
Mogelijk herkent u uw eigen situatie in een van onderstaande voorbeelden en is onze oplossing precies die welke u voor ogen heeft.
In dat geval kunnen wij voor u twee gelijkluidende testamenten opstellen en passeren overeenkomstig onderstaande voorbeelden voor een basishonorarium van € 250,00 exclusief BTW en verschotten (€ 350,00 incl.).
Eventuele benoemingen van executeur, voogd en/of bewindvoerder zijn bij dit basishonarium inbegrepen.

GOEDE RAAD IS DUUR, MAAR NIET ALTIJD!

Voor het maken van de juiste keuze voor een bepaald testament is het uiteraard naast uw wensen ten aanzien van de verkrijging door erfgenamen, voorzieningen voor uw kinderen en langstlevende partner onder meer van belang goed naar uw financiële positie te kijken:

Beschikken u of uw partner over een flink kapitaal (ieder van u of één van u beiden meer dan € 616.700,00), staat dit geldt op de bank in de vorm van spaar- of effectenrekeningen of bestaat dit vermogen uit een hoge overwaarde op uw huis of is het anderszins belegd en niet vrij opneembaar voor de betaling van de verschuldigde erfbelasting?

Wanneer het vermogen van een van u beiden groter is dan bovengenoemd bedrag, dan is het waarschijnlijk (er zijn nog enkele factoren die moeten worden meegeteld om een exacte berekening te kunnen maken, zoals de contante waarde van een eventueel door de langstlevende te ontvangen partnerpensioen of nabestaandenlijfrente, maar de kans is groot) dat de andere partner erfbelasting voor zichzelf en mogelijk ook voor de kinderen moet gaan betalen. Wanneer het geld ‘vastzit’ in een woning of anderszins, kan de langstlevende partner hierdoor na een overlijden flink in de problemen raken.

Met het juiste testament kunt u dit voorkomen.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de belangrijkste vrijstellingen (2013) voor de erfbelasting en de percentages, verschuldigd over de belaste verkrijgingen, waardoor u zelf globaal in staat bent, uit te rekenen of er, en zo ja, hoeveel er in uw situatie ongeveer bij een plotseling overlijden aan erfbelasting verschuldigd zou zijn, en voor welke testamentvorm u daarom het beste zou kunnen kiezen.

Voorop staat daarbij natuurlijk, dat niemand in de toekomst kan kijken, dat elke situatie aan wijziging onderhevig is en dat u daarom regelmatig zelf dient na te gaan of de door u gekozen testamentvorm nog wel de juiste is.

Onderstaand geven wij u een opgave van de vrijstellingen:

Relatie met overledene Bedrag van de vrijstelling
Partner € 616.880
Kind of kleinkind €   19.535
Ouder €   46.266
Gehandicapt kind €   58.604
Andere erfgenaam €     2.057

alsmede van de percentages aan erfbelasting, verschuldigd over de belaste verkrijgingen

Gedeelte van de belaste verkrijging, tussen

1: partners en kinderen

1a:
kleinkinderen

2: overige verkrijgers

€ 0,– en € 118.254,00

10%

18%

30%

€ 118.254,– en hoger

20%

36%

40% 

Onderstaand hebben wij vijf standaard testamenten voor u geselecteerd, welke wij voor het basistarief voor u kunnen opmaken en passeren.
Uiteraard is het onmogelijk een opsomming van alle mogelijkheden te maken.
Het is dan ook denkbaar dat uw persoonlijke situatie helemaal niet overeenkomt met een van de onderstaande situaties, bijvoorbeeld wanneer u alleenstaande bent met geheel andere wensen, wanneer uw gezin samengesteld is en u (beiden of een van u) kinderen heeft uit een vorige relatie, dat uw vermogen dermate groot is, dat andere keuzes dienen te worden gemaakt of dat u hele andere, buitengewone wensen ten aanzien van uw nalatenschap heeft die hier niet worden genoemd.

In dat geval adviseren wij u met ons een afspraak te maken voor een bespreking waarin wij een volledige inventarisatie van uw situatie kunnen maken en u op de voor u meest gewenste en fiscaal voordeligste wijze adviseren.
Voor deze testamenten brengen wij het basistarief, inclusief een meerprijs voor een bespreking ten bedrage van € 100,00 inclusief BTW per 30 minuten in rekening.

Hier de link naar de tekst hieronder.

 

dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 vvdit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1 dit is de volledige uitleg van menu 1

 

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl