TESTAMENT F
Alleengaanden zonder partner en zonder kinderen

Legaten
In dit testament kunt u enkele geldbedragen schenken aan personen en/of goede doelen (max 3 in basistarief).

Erfstelling
U benoemt hetzij uw wettige erfgenamen ((groot-)ouders, broers, zusters, etc.), hetzij door u uitgekozen derden tot uw erfgena(a)m(en) (max 3 in basistarief).

Uitsluitingsclausule
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.

Afwikkelingsbewind
Een afwikkelingsbewindvoerder is een executeur van de nalatenschap maar met een extra bevoegdheid.
Het is ook
uitdrukkelijk de taak van de afwikkelingsbewindvoerder om de nalatenschap te verdelen. Een “gewone” executeur mag dat niet en moet dit aan de erfgenamen overlaten.
De afwikkelingsbewindvoerder keer de legaten uit, betaalt  de kosten van de afwikkeling van de nalatenschap en de erfbelasting.

In een situatie met verschillende erfgenamen en legatarissen die elkaar mogelijk niet kennen, vervult de afwikkelingsbewindvoerder bij een vlotte afwikkeling van de nalatenschap een een belangrijke rol.

RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT F