tekening mediation2

Bij het verbreken van een relatie, of dat nu een echtscheiding, een ontbinding van het geregistreerd partnerschap of verbreking samenwoning betreft, is het vaak erg lastig om te praten over de zaken die geregeld moeten worden. Dat is ook niet vreemd omdat tijdens een scheiding de emoties hoog kunnen oplopen en de partners onzeker zijn over hun (financiële) toekomst en de toekomst van de kinderen.

Ook zaken als alimentatie, omgang, de invulling en uitvoering van het ouderschapsplan kan tot vervelende discussies en ruzies leiden.

Bij scheidingsbemiddeling gaan de (ex-)partners met één scheidingsbemiddelaar om de tafel om met deskundige en neutrale hulp samen tot een regeling te komen. Deze regeling komt tot stand zonder te procederen. De mediationgesprekken zijn in de eerste instantie gericht op het verbeteren van de communicatie en het verschaffen van duidelijkheid rond de financiële situatie, zodat er ruimte ontstaat voor een eerlijk onderhandelingsproces.

De mediatior leidt u stap voor stap door de turbulente periode van scheiding heen. Tijdens de periode van scheidingsbemiddeling komen we tot weloverwogen afspraken, die goed voelen voor alle betrokkenen. Dit is fundamenteel voor het opbouwen van een nieuw leven. Wij zetten ons er voor in de communicatie tijdens de scheidingsbemiddeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij informeren u uitgebreid over partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Wat zijn de mogelijkheden voor de woning, de spaarrekeningen, de lijfrentes, de eigen zaak, opgebouwde pensioen, uw auto etc? Wat zijn de fiscale gevolgen en mogelijkheden?

U en uw (ex-)partner beslissen zelf over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst. Dat is dus anders dan bij de traditionele manier van scheiden. Daarbij bepaalt namelijk de rechter, als partijen er samen niet uitkomen, wat wel of niet kan en mag na de scheiding. En daar kunnen opnieuw problemen door ontstaan.

Het voordeel van bemiddeling is dat u beiden achter het besluit staat. In plaats van elkaar het leven zuur te maken, blijft u met uw (ex-)partner over de problemen overleggen en niet strijden.

De kans op totale ontwrichting van de relatie wordt daardoor heel klein. Met name wanneer er kinderen zijn is dit van groot belang.

Uiteraard is het van groot belang dat de zakelijke kant goed in het oog wordt gehouden.

Via VAD Notarissen heeft u slechts één aanspreekpunt. Indien nodig zorgen wij ook voor indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat.

U kunt zo kosten besparen; u betaalt éénmaal het mediationtarief in plaats van twee keer het advocatentarief.

Vóór de mediation bieden wij u de mogelijkheid tot een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u de mogelijkheid een korte uiteenzetting te geven van het conflict en zullen wij u informeren over onze werkwijze en de mogelijkheden van de mediation. Pas na dit gesprek kunt u besluiten of u al of niet van onze diensten gebruik wenst te maken.

Een intakegesprek vind altijd plaats met beide deelnemers om de neutraliteit van de mediator te waarborgen.

logo MfN_Registermediator_150dpiLogo-Nederlandse-Mediatorsverenigning-NMv-Lid-van300dpi-RGB

Bij VAD Notarissen kunt u ook terecht voor bemiddeling op het gebied van
– Gezag en omgang;
– Alimentatie;
– Boedelverdeling;
– Erfeniskwesties.

Klik hier voor nuttige documentatie.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl