UW STANDAARD TESTAMENT VOOR EEN AANTREKKELIJK HONORARIUM

Hoewel VAD Notarissen u kan bijstaan in de meest complexe familierechtzaken, streeft zij er naar voor iedereen een stimulans en een vraagbaak te zijn. Wij willen u het geruststellende gevoel bezorgen dat uw privé-zaken goed geregeld zijn wanneer u overlijdt.

Daarom geven wij onderstaand advies, tekst en uitleg in een aantal veel voorkomende situaties.
Mogelijk herkent u uw eigen situatie in een van onderstaande voorbeelden en is onze oplossing precies gelijk aan wat u wilt regelen.

Voor het maken van de juiste keuze voor een bepaald testament is het onder meer van belang goed naar uw financiële positie te kijken. Dit omdat u niet alleen moet letten of u juridisch alles goed heeft geregeld, maar u wilt natuurlijk ook bereiken dat uw erfgenamen erfbelasting zo min mogelijk erfbelasting moeten betalen over wat zij van u erven.

Beschikt u of beschikt uw partner over een flink kapitaal (ieder van u of één van u beiden meer dan € 680.645)? Staat dit geld op de bank in de vorm van spaar- of effectenrekeningen of bestaat dit vermogen uit een overwaarde op uw huis of is het anderszins belegd en niet vrij opneembaar voor de betaling van schulden na uw overlijden en of de erfbelasting?

Wanneer het vermogen van een van u beiden (bij gehuwden) groter is dan bovengenoemd bedrag, dan is het waarschijnlijk dat de andere partner erfbelasting voor zichzelf en mogelijk ook voor de kinderen moet gaan betalen. Wanneer het geld ‘vastzit’ in een woning of anderszins, kan de langstlevende partner hierdoor na een overlijden in de problemen raken en mogelijk zaken (bij voorbeeld de woning of effecten) moet verkopen. Voor de exacte verekening van de vrijstelling van de erfbelasting moet ook rekening worden gehouden met eventuele pensioenen of andere uitkeringen voor pensioen.

Onderstaand geven wij u een overzicht van de vrijstellingen (2022) voor de erfbelasting en de percentages, verschuldigd over de belaste verkrijgingen, waardoor u zelf globaal in staat bent, uit te rekenen of er, en zo ja, hoeveel er in uw situatie ongeveer bij een plotseling overlijden aan erfbelasting verschuldigd zou zijn, en voor welke testamentvorm u daarom het beste zou kunnen kiezen.

Relatie met overledene Bedrag van de vrijstelling
Partner €  680.645
Kind of kleinkind €   21.559
Ouder €   51.053
Ziek of gehandicapt kind €   64.666
Andere erfgenaam €     2.274

Tarieven schenkbelasting 2020 voor een kind, pleegkind, echtgenote, echtgenoot of partner

Bedrag schenking: Heffing:
€ 0-€ 130.425 partner en kinderen 10%, kleinkinderen 18%, overige verkrijgers 30%
vanaf € 130.425 partner en kinderen 20%, kleinkinderen 36%, overige verkrijgers 40%

Wij hebben zes standaard testamenten voor u geselecteerd. Wanneer u op een model klikt, krijgt u volledige uitleg over dat model en kunt u ook de integrale tekst van het testament raadplegen.

A.   Ongehuwd samenwonenden, (nog) geen kinderen

B.    Ongehuwd samenwonenden met jonge kinderen (uit de huidige relatie) of een kinderwens

C.   Gehuwden met jonge kinderen (uit de huidige relatie) of een kinderwens. Wettelijke verdeling

D.   Gehuwden met meerderjarige kinderen (uit de huidige relatie). Tweetrapsmaking

E.   Gehuwden met meerderjarige kinderen (uit de huidige relatie). Kinderen legaat ter grootte wettelijk vrijgesteld bedrag 

F.   Alleengaanden zonder partner en zonder kinderen

Wanneer u overweegt te kiezen voor testament C, D of E: kijkt u nog even hier.

Uiteraard is het onmogelijk een opsomming van alle mogelijkheden te maken.
Het is dan ook denkbaar dat uw persoonlijke situatie helemaal niet overeenkomt met een van bovenstaande situaties, bijvoorbeeld wanneer u alleenstaande bent met geheel andere wensen, wanneer uw gezin samengesteld is en u (beiden of een van u) kinderen heeft uit een vorige relatie, dat uw vermogen dermate groot is, dat andere keuzes dienen te worden overwogen of dat u hele andere, specifieke wensen ten aanzien van uw nalatenschap heeft die hier niet worden genoemd.

In dat geval adviseren wij u met ons een afspraak te maken voor een bespreking waarin wij een volledige inventarisatie van uw situatie kunnen maken en u op de voor u meest gewenste en fiscaal voordeligste wijze kunnen adviseren en u een gepaste offerte kunnen doen.

Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons (010-2425444).

Wanneer u al een offerte van ons heeft ontvangen en hierop wenst in te gaan, dan hoeft u ons alleen maar het ingevulde vragenformulier met de gevraagde bijlagen aan ons te retourneren.

Wij zullen uw zaak met zorg behandelen!

Niemand kan in de toekomst kijken, elke situatie is aan wijziging onderhevig. Ga bij wijziging in uw persoonlijke en financiële omstandigheden altijd na of uw huidige testament nog wel het juiste is.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl