Waar de huwelijksgoederengemeenschap voorheen pas was ontbonden op het moment van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand, is deze sinds 1 januari 2012 reeds ontbonden nadat enkel inschrijving van het verzoek tot echtscheiding heeft plaatsgevonden bij de Rechtbank (het Huwelijksgoederenregister in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken) (1:99 BW).

Na inschrijving van dit verzoek zijn de partners niet meer gezamenlijk verantwoordelijk voor de nakoming van verplichtingen die na die datum door één van hen zijn aangegaan en kunnen deze verplichtingen uitsluitend nog worden verhaald op de goederen uit de gemeenschap die bij verdeling zijn verkregen door de echtgenoot die deze verplichtingen is aangegaan.

Let op: bovenstaande geldt uitsluitend wanneer het verzoek tot echtscheiding is ingeschreven; wanneer dit niet het geval is, mogen schuldeisers er van uit gaan, dat de gemeenschap van goederen nog bestaat en blijven beide echtgenoten aansprakelijk.

Indien een van de (ex-)partners bij voorbeeld overweegt een eigen woning aan te schaffen, hoeft niet meer te worden gewacht tot na de inschrijving van de echtscheiding, maar kan de aankoop dus geschieden vóór dat het huwelijk officieel is ontbonden, mits het verzoek tot echtscheiding is ingeschreven.

Per 1 september 2013 zal door de Griffie van de Rechtbank eveneens het tijdstip van de inschrijving van het verzoek tot echtscheiding worden vermeld, waardoor het moment exact komt vast te staan en er geen enkele discussie rondom het moment van ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap meer mogelijk is.

Let op: wanneer u dus verplichtingen denkt aan te gaan voordat uw scheiding defintief is, zorgt u dan, dat het verzoek tot echtscheiding wordt ingeschreven; dit gaat niet automatisch.

Waar hierboven over huwelijk wordt gesproken, geldt hetzelfde voor een geregistreerd partnerschap.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl