Meldingsplicht bij aangaan niet-bancaire eigen-woning-lening

Wanneer u in 2019 geld van een familielid of van een andere particuliere, niet als bank geregistreerde instelling, bijvoorbeeld bij uw eigen BV, een familielid of bepaalde buitenlandse financiële instellingen, geld heeft geleend of alsnog gaat lenen voor de financiering of verbouwing van een woning en wilt u aanspraak maken op renteaftrek, dan dient u dit tijdig te melden bij de Belastingdienst: uiterlijk bij het indienen van de aangifte 2019 maar uiterlijk op 31 december 2020. Dit geldt ook voor wijzigingen in een dergelijke lening in 2019; dit dient vóór 1 februari 2020 te worden gemeld aan de Belastingdienst. NB: met betrekking tot leningen aangegaan vóór 1 januari 2013 geldt geen meldingsplicht voor de kwalificatie als een eigen-woning lening, evenmin bij oversluiten van een dergelijke lening.

U dient dan de volgende gegevens te verstrekken:

  • de datum waarop de lening is aangegaan;
  • het bedrag van de lening;
  • de periodiek te betalen rente;
  • de looptijd van de lening;
  • de wijze van aflossing (let op: voor het recht op renteaftrek moet er (annuïtair of lineair) op de lening worden afgelost);
  • de gegevens van de ouder of andere particulier die bereid is (geweest) de lening aan u te verstrekken.

Via  deze link vindt u alle informatie om deze aangifte te kunnen doen.

Te laat melden kan verstrekkende gevolgen hebben. De hypotheekrenteaftrek over het jaar 2015 kunt u dan niet meer herstellen. De lening behoort alsdan niet tot uw eigenwoningschuld in box 1 maar tot box 3.
Deze informatieplicht geldt alleen voor leningen welke niet bij een bank zijn afgesloten.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl