VAD Notarissen doorstaat wederom met glans de kwaliteitstoets van haar Beroepsorganisatie!

VAD Notarissen heeft het verplichte drie-jaarlijks peer review van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wederom zonder een enkel punt van kritiek doorstaan!

Het peer review  is een intercollegiale toetsing waarbij ieder notariskantoor eens per drie jaar door een auditor (collega-notaris) wordt getoetst. Uitgangspunt van het peer review is dat beroepsgenoten het beste kunnen beoordelen of een kantoor kwalitatief goed en integer werkt.

Voor meer uitgebreide informatie met betrekking tot de criteria waaraan een notariskantoor dient te voldoen, verwijzen wij u naar de bijlage.

Tot slot presenteren wij met enige trots de eindconclusie uit het rapport van de KNB, luidend:

Het auditteam heeft als volgt geconcludeerd:

“Uit de stukken die wij hebben ingezien en uit de gesprekken die wij met verschillende medewerkers hebben gevoerd concluderen wij dat de opdrachtcyclus professioneel wordt afgewerkt, waarbij aan de wettelijke voorschriften een adequate invulling wordt gegeven.

Op het kantoor is aandacht voor kwaliteit- en integriteitgerelateerde vraagstukken. Ook de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft zijn nageleefd.

De bevindingen betreffen het kantoor en de daaraan verbonden (kandidaat)notarissen.”

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl